Udskiftning af tag m.v. i hovedentreprise. Udført i 2012-1013.